vice busters (1)
vice busters (3)
vice busters (2)

Vice Advice

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG

Agenția Națională Antidrog

TEL-VERDE: 0800870070

Rapoarte și studii

http://ana.gov.ro/rapoarte-si-studii/

– Consumul de droguri în rândul tinerilor care frecventează medii recreaționale

http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/prezentare-Studiul-in-medii-recreationale.pdf

– Studiul în școli privind consumul de tutun, alcool și droguri ilicite în România – ESPAD 2019

http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2020/11/ESPAD-2019_3.pdf

Studiu în populaţia generală (GPS – General Survey Population) privind prevalenţa consumului de droguri în România – 2019

http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2020/09/GPS-2019.pdf

– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2021

http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2022/03/RN_2021.pdf

– Raportul european privind situația drogurilor 2021

http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/Raport-european_RO.pdf

– Sinteza Raportului european privind situația drogurilor 2022 : TEME DE INTERES

http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2022/06/SINTEZA-_RE-2022_RO.pdf

Documente strategice naționale

http://ana.gov.ro/despre-institutie/programe-si-strategii-proprii/

Strategia naţională în domeniul drogurilor 2022-2026 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul drogurilor 2022-2026, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 344/16.03.2022

http://ana.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/Monitorul-Oficial-Partea-I-Strategie-2022-2026.pdf

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG (CPECA) NEAMȚ

Telefon/fax : 0233 234 938

e-mail : cpeca.neamt@ana.gov.ro

facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069429690072

Centrul Izvorul Tamaduirii

centrulizvorultamaduirii.ro

Mail : centrulizvorultamaduirii@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest